mix w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mix w angielski»francuski słowniku

I.mix around CZASOW. [Brit mɪks -, Am mɪks -] (mix [sth] around, mix around [sth])

I.mix in CZASOW. [Brit mɪks -, Am mɪks -] (mix [sth] in, mix in [sth])

I.mix up CZASOW. [Brit mɪks -, Am mɪks -] (mix [sth] up, mixup [sth])

mix-up [Brit ˈmɪksʌp, Am ˈmɪks ˌəp] RZECZOW.

mix w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła mix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mix Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

mix Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła mix w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文