combined w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła combined w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

combined [Brit kəmˈbʌɪnd, Am kəmˈbaɪnd] PRZYMIOT.

I.combine RZECZOW. [Brit ˈkɒmbʌɪn, Am ˈkɑmˌbaɪn]

2. combine FARM → combine harvester

Zobacz też combine harvester

Tłumaczenia dla hasła combined w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

combined w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła combined w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła combined w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

combined Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

combined z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文