grace w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

grace and favour [Brit, Am ˌɡreɪs ən ˈfeɪvər] PRZYMIOT. Brit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
naturel/-elle

Tłumaczenia dla hasła grace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grace w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła grace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grace Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文