jours w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. jour (période de vingt-quatre heures):

a fortnight Brit

2. jour (date):

à ce jour
à jour

3. jour (du lever au coucher du soleil):

6. jour fig:

jour J
D day

Zobacz też faux2, faux1, barbe

faux2 <pl faux> [fo] RZECZOW. ż FARM

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYSŁ.

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

II.barbe [baʀb] RZECZOW. m (cheval)

1. barbe (d'homme):

an old fogey Brit

demi-jour <pl demi-jour(s)> [d(ə)miʒuʀ] RZECZOW. m

abat-jour <pl abat-jour, abat-jours> [abaʒuʀ] RZECZOW. m

belle-de-jour <pl belles-de-jour> [bɛldəʒuʀ] RZECZOW. ż BOT

bonheur-du-jour <pl bonheurs-du-jour> [bɔnœʀdyʒuʀ] RZECZOW. m

contre-jour <pl contre-jours>, contrejour <pl contrejours> [kɔ̃tʀəʒuʀ] RZECZOW. m PHOT CINE

Tłumaczenia dla hasła jours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jours w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. jour (jour précis):

Zwroty:

abat-jour [abaʒuʀ] RZECZOW. m inv

contre-jour [kɔ̃tʀəʒuʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jours Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il y a 3 jours/4 ans
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文