rib w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rib w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.rib <part prés ribbing; prét, part passé ribbed> [Brit rɪb, Am rɪb] CZASOW. przech. (tease)

Tłumaczenia dla hasła rib w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rib w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rib w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła rib w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文