cage w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cage w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. cage inf SPORT:

lift shaft Brit
cage à lapins lit, fig, inf
cage à poules lit
cage à poules JEUX
cage à poules JEUX
cage à poules fig

lit-cage <pl lits-cages> [likaʒ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła cage w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
cage ż
cage ż
cage ż (de buts)
cage ż à poules
cage ż à poules
cage ż

cage w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cage w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cage w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cage Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cage à lapin péj inf (H.L.M.)
cage à lapin péj inf (H.L.M.)
lift shaft Brit
cage ż à poules

cage Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文