pace w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. pace (rate of movement):

to keep up the pace lit, fig
to keep pace with sth lit, fig
I can't stand the pace lit, fig

III.pace1 [Brit peɪs, Am peɪs] CZASOW. nieprzech. a. pace up and down

pace2 [Brit ˈpɑːtʃeɪ, ˈpeɪsi, Am ˈpeɪˌsi, ˈpɑˌtʃeɪ] PRZYIMEK form

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
donner du punch à inf

Tłumaczenia dla hasła pace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pace w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pace Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文