spot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła spot w angielski»francuski słowniku

II.spot <part prés spotting; prét, part passé spotted> [Brit spɒt, Am spɑt] CZASOW. przech.

III.spot <part prés spotting; prét, part passé spotted> [Brit spɒt, Am spɑt] CZASOW. impers (rain)

spot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła spot w angielski»francuski słowniku

7. spot inf → spotlight

Zobacz też spotlight

spot cash → ready money

spot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文