points w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła points w angielski»francuski słowniku

2. point (place):

3. point (extent, degree):

4. point (moment):

5. point:

6. point (central idea):

points w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła points w angielski»francuski słowniku

5. point (particular time):

6. point (sth expressed, main idea):

points Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be on 10 points Aus, Brit SPORT

points z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła points w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文