position w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła position w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.position [Brit pəˈzɪʃ(ə)n, Am pəˈzɪʃ(ə)n] RZECZOW.

1. position (situation, state):

3. position (place, location):

II.position [Brit pəˈzɪʃ(ə)n, Am pəˈzɪʃ(ə)n] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła position w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

position w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła position w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła position w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

position Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

position Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文