directeur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła directeur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.direc|teur (directrice) [diʀɛktœʀ, tʀis] PRZYMIOT. (central)

II.direc|teur (directrice) [diʀɛktœʀ, tʀis] RZECZOW. m (ż)

IV.direc|teur (directrice) [diʀɛktœʀ, tʀis]

sous-direc|teur (sous-directrice) <mpl sous-directeurs> [sudiʀɛktœʀ, tʀis] RZECZOW. m (ż)

président-directeur <pl présidents-directeurs> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła directeur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

directeur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła directeur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.directeur (-trice) [diʀɛktœʀ, -tʀis] PRZYMIOT.

II.directeur (-trice) [diʀɛktœʀ, -tʀis] RZECZOW. m, f

sous-directeur (-trice) <sous-directeurs> [sudiʀɛktœʀ, -tʀis] RZECZOW. m, f

président-directeur général (présidente-directrice générale) <présidents-directeurs généraux> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀʒeneʀal] RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła directeur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

directeur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

directeur(-trice) m (ż) des ventes
directeur(-trice) m (ż) du personnel
directeur(-trice) m (ż) de production
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文