main w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła main w angielski»francuski słowniku

5. main prov → mainland

Zobacz też mainland

main w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła main w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła main w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

main Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to have an eye for the main chance Aus, Brit inf

main z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文