principale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła principale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.princip|al (principale) <mpl principaux> [pʀɛ̃sipal, o] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła principale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
trunk line TRANSP, TEL
leading lady THEAT, CINE
staple fig

principale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła principale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

principale [pʀɛ̃sipal] RZECZOW. ż LING

I.principal(e) <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] PRZYMIOT.

II.principal(e) <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] RZECZOW. m(ż) ECOLE

principal <-aux> [pʀɛ̃sipal, o] RZECZOW. m (l'important)

Tłumaczenia dla hasła principale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

principale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

principale z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文