characteristics w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła characteristics w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.characteristic [Brit karəktəˈrɪstɪk, Am ˌkɛr(ə)ktəˈrɪstɪk] RZECZOW.

II.characteristic [Brit karəktəˈrɪstɪk, Am ˌkɛr(ə)ktəˈrɪstɪk] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
simien/-ienne

Tłumaczenia dla hasła characteristics w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

characteristics w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła characteristics w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła characteristics w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

characteristics Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

characteristics z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła characteristics w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文