Tłumaczenia dla hasła „was“ w angielsko » francuski słowniku (Przełącz na francusko » angielski)

I . be <was, been> [bi:] CZASOW. nieprzech. + adj or n

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

I . be <was, been> [bi:] CZASOW. nieprzech. + adj or n

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

Zobacz też off

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文