tie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tie w angielski»francuski słowniku

III.tie <part prés tying> [Brit tʌɪ, Am taɪ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też old school tie

I.tie up CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sb/sth] up, tie up [sb/sth])

II.tie up CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (to be tied up) (be busy)

I.tie together CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie together)

II.tie together CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sth] together, tie together [sth])

I.tie down CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sb/sth] down, tie down [sb/sth]) (hold fast)

I.tie on CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sth] on, tie on [sth])

I.tie back CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sth] back, tie back [sth])

tie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tie w angielski»francuski słowniku

tie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文