draw w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła draw w angielski»francuski słowniku

II.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. przech.

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. nieprzech.

2. draw (move):

III.draw on CZASOW. [Brit drɔː -, Am drɔ -] (draw on [sth], draw [sth] on)

II.draw off CZASOW. [Brit drɔː -, Am drɔ -] (draw [sth] off, draw off [sth])

II.draw out CZASOW. [Brit drɔː -, Am drɔ -] (draw [sth] out, draw out [sth])

III.draw out CZASOW. [Brit drɔː -, Am drɔ -] (draw [sb] out) (make less shy)

II.draw in CZASOW. [Brit drɔː -, Am drɔ -] (draw [sth] in, draw in [sth])

I.draw aside CZASOW. [Brit drɔː -, Am drɔ -] (draw [sth] aside, draw aside [sth])

draw w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła draw w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła draw w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

draw Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文