arc w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła arc w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arc-en-ciel <pl arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] RZECZOW. m

arc-boutant, arcboutant <pl arcs-boutants, arcsboutants> [aʀkbutɑ̃] RZECZOW. m ARCHIT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła arc w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arc w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła arc w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arc-boutant <arcs-boutants> [aʀkbutɑ̃] RZECZOW. m ARCHIT

arc-en-ciel <arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła arc w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arc Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文