French w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła French w angielski»francuski słowniku

I.French [Brit frɛn(t)ʃ, Am frɛn(t)ʃ] RZECZOW.

II.French [Brit frɛn(t)ʃ, Am frɛn(t)ʃ] PRZYMIOT.

I.Anglo-French [Brit aŋɡləʊˈfrɛn(t)ʃ, Am æŋɡloʊˈfrɛn(t)ʃ] RZECZOW. LING

II.Anglo-French [Brit aŋɡləʊˈfrɛn(t)ʃ, Am æŋɡloʊˈfrɛn(t)ʃ] PRZYMIOT.

French w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła French w angielski»francuski słowniku

Zobacz też English

French bean → green bean

French Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

French Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła French w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文