potatoes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła potatoes w angielski»francuski słowniku

potato <pl potatoes> [Brit pəˈteɪtəʊ, Am pəˈteɪdoʊ] RZECZOW.

potatoes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła potatoes w angielski»francuski słowniku

potato <-es> [pəˈteɪtəʊ, Am -t̬oʊ] RZECZOW.

potatoes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文