douce w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła douce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też doux

I.doux (douce) [du, dus] PRZYMIOT.

I.doux (douce) [du, dus] PRZYMIOT.

Zobacz też œil

œil <pl yeux> [œj, jø] RZECZOW. m

1. œil ANAT:

ouvrir les yeux à qn fig

2. œil (exprimant des sentiments):

à mes yeux, il a tort

Zwroty:

my eye inf
my foot inf
for free inf

I.doux-amer (douce-amère) <mpl fpl doux-amers,> [duzamɛʀ, dusamɛʀ] PRZYMIOT. fig

taille-douce <pl tailles-douces> [tajdus] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła douce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

douce w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła douce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też doux, doux

doux (douce) [du, dus] PRZYMIOT.

II.doux [du] RZECZOW. m (temps)

doux (douce) [du, dus] PRZYMIOT.

II.doux [du] RZECZOW. m (temps)

aigre-doux (-douce) <aigres-doux> [ɛgʀədu, -dus] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła douce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

douce Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文