flavour w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flavour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.flavour Brit, flavor Am [Brit ˈfleɪvə, Am ˈfleɪvər] RZECZOW.

II.flavour Brit, flavor Am [Brit ˈfleɪvə, Am ˈfleɪvər] CZASOW. przech.

IV.flavour Brit, flavor Am [Brit ˈfleɪvə, Am ˈfleɪvər]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła flavour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flavour w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła flavour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.flavo(u)r [ˈfleɪvəʳ, Am -vɚ] CZASOW. przech. GASTR

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła flavour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
flavour Brit
flavour Brit
to flavour Brit
to flavour Brit
flavour Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文