être w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła être w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. être:

3. être:

2. être (personne):

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m

non-être <pl non-être> [nɔnɛtʀ] RZECZOW. m

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] RZECZOW. m

mal-être <pl mal-être> [malɛtʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła être w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

être w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła être w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

IV.être [ɛtʀ] irr RZECZOW. m

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m sans pl

emmerdant(e) [ɑ̃mɛʀdɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT. inf être emmerdant

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła être w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

être Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

être Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła être w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文