same w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła same w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. same (identical):

2. same (for emphasis):

3. same (unchanged):

1. same (gen):

à toi aussi, à toi de même!
(the) same here inf!

Zobacz też story, storey

8. story Am (floor):

storey Brit, story Am [Brit ˈstɔːri, Am ˈstɔri] RZECZOW. <pl storeys Brit stories Am >

same-day [Brit ˈseɪmdeɪ, Am ˌseɪmˈdeɪ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła same w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

same w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła same w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła same w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

same Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

same Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła same w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文