mêmes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mêmes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

eux-mêmes [ømɛm] ZAIMEK OSOBOWY

1. même (identique):

3. même (exact):

VIII.même [mɛm] ZAIMEK indéf

Zobacz też ortie

nous-même <pl nous-mêmes> [numɛm] ZAIMEK OSOBOWY

vous-même <pl vous-mêmes> [vumɛm] ZAIMEK OSOBOWY

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] ZAIMEK OSOBOWY ż

soi-même [swamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

toi-même [twamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

lui-même [lɥimɛm] ZAIMEK OSOBOWY

Tłumaczenia dla hasła mêmes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mêmes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mêmes w francuski»angielski słowniku

mêmes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文