elle-même w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła elle-même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] ZAIMEK OSOBOWY ż

Tłumaczenia dla hasła elle-même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

elle-même w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła elle-même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła elle-même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

Zobacz też myself

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文