corrigé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła corrigé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

corrigé [kɔʀiʒe] RZECZOW. m ECOLE

2. corriger:

corriger le tir MILIT

Tłumaczenia dla hasła corrigé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

corrigé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła corrigé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

corrigé [kɔʀiʒe] RZECZOW. m ECOLE

II.corriger [kɔʀiʒe] CZASOW. zwrotny (devenir raisonnable)

Tłumaczenia dla hasła corrigé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

corrigé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文