figures w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła figures w angielski»francuski słowniku

I.figure [Brit ˈfɪɡə, Am ˈfɪɡjər] RZECZOW.

1. figure (number, amount):

a four-/six-figure sum

I.figure on CZASOW. [Brit ˈfɪɡə -, Am ˈfɪɡjər -] inf (figure on [sth])

figures w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła figures w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła figures w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

figures Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

figures z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文