gagne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gagne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. gagner (percevoir, mériter):

3. gagner (acquérir):

gagne-pain <pl gagne-pain, gagne-pains> [ɡaɲpɛ̃] RZECZOW. m (ce qui fait vivre)

I.gagne-petit <pl gagne-petit, gagne-petits> [ɡaɲpəti] PRZYMIOT. péj

II.gagne-petit <pl gagne-petit, gagne-petits> [ɡaɲpəti] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gagne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gagne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gagne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gagne-petit [gaɲpəti] RZECZOW. mf inv péj

gagne-pain [gaɲpɛ̃] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gagne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gagne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文