gains w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. gain (acquire):

I.gain on CZASOW. [Brit ɡeɪn -, Am ɡeɪn -] (gain on [sb/sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
gain ELECTRON, TEL

gains w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. gain (obtain):

2. gain (increase):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gains Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文