sale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sale w angielski»francuski słowniku

1. sale (selling):

vente ż (of de, to à)
on sale Brit
on sale Am
to go on sale Brit

sale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sale w angielski»francuski słowniku

sale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à remettre Belg
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文