rent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rent w angielski»francuski słowniku

rent → rend

2. rent (let) → rent out

Zobacz też rent out, rend

I.rent out CZASOW. [Brit rɛnt -, Am rɛnt -] (rent [sth] out, rent out [sth])

rent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rent w angielski»francuski słowniku

rent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文