mois w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mois <pl mois> [mwa] RZECZOW. m

1. mois (division de l'année):

1. moi (sujet):

4. moi (après une préposition):

à moi l'aide)
à moi mon tour)

chez-moi <pl chez-moi> [ʃemwa] RZECZOW. m inf

moi-même [mwɑmɛm] ZAIMEK OSOBOWY

non-moi <pl non-moi> [nɔ̃mwɑ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła mois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mois w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.moi [mwa] RZECZOW. m PHILOS, PSYCH

chez-moi [ʃemwa] RZECZOW. m inv, chez-soi [ʃeswa] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mois Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文