sees w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sees w angielski»francuski słowniku

II.see <prét saw; part passé seen> [Brit siː, Am si] CZASOW. przech.

1. see (perceive):

to see that
voir que

III.see <prét saw; part passé seen> [Brit siː, Am si] CZASOW. nieprzech.

1. see (with eyes):

so I see

IV.see <prét saw; part passé seen> [Brit siː, Am si] CZASOW. zwrotny

I.see off CZASOW. [Brit siː -, Am si -] (see [sb] off, see [off] sb)

I.see out CZASOW. [Brit siː -, Am si -] (see [sth] out, see out [sth])

see-through [Brit ˈsiːθruː, Am ˈsi ˌθru] PRZYMIOT.

I.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] RZECZOW. lit

II.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] CZASOW. nieprzech. lit

sees w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sees w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

to see the last [or Brit, Aus the back] of sb/sth
to not see the wood Brit, Aus [or Am the forest] for the trees

sees Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文