wait w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

wait around CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -], wait about CZASOW. Brit

wait upon → wait on

Zobacz też wait on

I.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on) Brit dial

II.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on [sb])

III.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on inf [sb/sth])

I.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on) Brit dial

II.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on [sb])

III.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on inf [sb/sth])

I.wait out CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait [sth] out, wait out [sth])

Tłumaczenia dla hasła wait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wait w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła wait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

wait Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to wait at table(s) Aus, Brit form, to wait (on) table(s) Am
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文