starting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła starting w angielski»francuski słowniku

1. start (beginning):

1. start (begin):

starting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła starting w angielski»francuski słowniku

starting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

... for a start [or for a start, ...]

starting Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła starting w francuski»angielski słowniku

starting z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła starting w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文