start-up w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła start-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

start-up [Brit ˈstɑːtʌp, Am ˈstɑr ˌdəp] RZECZOW.

II.start up CZASOW. [Brit stɑːt -, Am stɑrt -] (start [sth] up, start up [sth])

Tłumaczenia dla hasła start-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

start-up <pl start-ups> [staʀtœp] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

start-up w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła start-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła start-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lancement [lɑ̃smɑ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

start-up Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

start-up Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła start-up w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文