pousse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pousse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.poussé (poussée) [puse] CZASOW. pp

poussé → pousser

II.poussé (poussée) [puse] PRZYMIOT.

Zobacz też pousser

1. pousser:

shove over! inf

2. pousser (entraîner):

1. pousser:

pousse-pousse, poussepousse <pl pousse-pousse, poussepousses> [puspus] RZECZOW. m

1. pousser:

shove over! inf

2. pousser (entraîner):

1. pousser:

Zobacz też ortie, bouchon, aile

5. bouchon (aux boules):

bouchon de carafe inf fig
bouchon de carafe inf fig
rock inf
petrol cap Brit
gas cap Am

Zwroty:

pousse-café <pl pousse-café, pousse-cafés> [puskafe] RZECZOW. m

va-comme-je-te-pousse <à la va-comme-je-te-pousse> [alavakɔmʃtəpus] PRZYSŁ. inf

cyclo-pousse, cyclopousse [siklopus] RZECZOW. m <pl cyclo-pousse>

Tłumaczenia dla hasła pousse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pousse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pousse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pousse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to egg sbon

pousse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文