l'extrême w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'extrême w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.extrême [ɛkstʀɛm] PRZYMIOT.

II.extrême [ɛkstʀɛm] RZECZOW. m

extrême-orient|al (extrême-orientale) <mpl extrême-orientaux> [ɛkstʀɛmɔʀjɑ̃tal, o] PRZYMIOT.

extrême-onction <pl extrêmes-onctions> [ɛkstʀɛmɔ̃ksjɔ̃] RZECZOW. ż

Extrême-Orient [ɛkstʀɛmɔʀjɑ̃] m

Tłumaczenia dla hasła l'extrême w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'extrême w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'extrême w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.extrême [ɛkstʀɛm] PRZYMIOT.

II.extrême [ɛkstʀɛm] RZECZOW. m

extrême-onction <extrêmes-onctions> [ɛkstʀɛmɔ̃ksjɔ̃] RZECZOW. ż

Extrême-Orient [ɛkstʀɛmɔʀjɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła l'extrême w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

l'extrême Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文