pousser w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pousser w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. pousser:

shove over! inf

2. pousser (entraîner):

1. pousser:

Zobacz też ortie, bouchon, aile

5. bouchon (aux boules):

bouchon de carafe inf fig
bouchon de carafe inf fig
rock inf
petrol cap Brit
gas cap Am

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła pousser w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pousser w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pousser w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pousser w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to egg sbon

pousser Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文