self-interest w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła self-interest w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła self-interest w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.calcula|teur (calculatrice) [kalkylatœʀ, tʀis] PRZYMIOT.

II.calcula|teur (calculatrice) [kalkylatœʀ, tʀis] RZECZOW. m (ż)

I.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] CZASOW. pp

intéressé → intéresser

II.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] PRZYMIOT.

III.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też intéresser

3. intérêt (avantage, utilité):

y a intérêt! inf
you bet! inf

6. mener (faire aboutir):

7. mener (poursuivre):

Zobacz też Rome, nez, dur, bâton

1. nez ANAT:

5. nez (parfumeur créateur):

se manger inf ou bouffer slang le nez

12. dur:

dur, dur! inf

II.dur (dure) [dyʀ] RZECZOW. m (ż)

III.dur (dure) [dyʀ] PRZYSŁ.

self-interest w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła self-interest w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła self-interest w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

corporatisme [kɔʀpɔʀatism] RZECZOW. m

1. intérêt (attention, importance, attrait):

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文