freezing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła freezing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.freezing [Brit ˈfriːzɪŋ, Am ˈfrizɪŋ] RZECZOW.

II.freezing [Brit ˈfriːzɪŋ, Am ˈfrizɪŋ] PRZYMIOT.

II.freeze <prét froze, part passé frozen> [Brit friːz, Am friz] CZASOW. przech.

III.freeze <prét froze, part passé frozen> [Brit friːz, Am friz] CZASOW. nieprzech.

I.deep freeze [Brit ˌdiːp ˈfriːz, Am ˈdip ˈˌfriz] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła freezing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

freezing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła freezing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła freezing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

freezing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

freezing z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文