regard w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła regard w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.regard [ʀ(ə)ɡaʀ] RZECZOW. m

1. regard (action de regarder):

3. regard (expression):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła regard w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

regard w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła regard w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła regard w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

regard Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

regard Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

regard z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文