met w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła met w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

met [Brit mɛt, Am mɛt] CZASOW. pt CZASOW. pp

met → meet

Zobacz też meet

III.meet <prét, part passé met> [Brit miːt, Am mit] CZASOW. przech.

IV.meet <prét, part passé met> [Brit miːt, Am mit] CZASOW. nieprzech.

III.meet <prét, part passé met> [Brit miːt, Am mit] CZASOW. przech.

IV.meet <prét, part passé met> [Brit miːt, Am mit] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła met w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to meet Brit

met w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła met w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też meet, meteorological

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła met w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

met Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文