obligation w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła obligation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

obligation [Brit ɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n, Am ˌɑbləˈɡeɪʃ(ə)n] RZECZOW.

2. obligation (commitment):

moral obligation [ˌmɒr(ə)l ˈɒblɪɡeɪʃ(ə)n, Amˌmɔrəl ˌɑbləˈɡeɪʃən] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła obligation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

obligation w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła obligation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła obligation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

obligation Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文