toward w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła toward w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

toward, towards [Brit təˈwɔːd, twɔːd, tɔːd, Am tɔrd, t(ə)ˈwɔrd] PRZYIMEK When towards is used to talk about direction or position, it is almost always translated by vers: she ran toward(s) him = elle a couru vers lui. For particular usages see the entry below.
When toward(s) is used to mean in relation to, it is translated by envers: his attitude toward(s) his parents = son attitude envers ses parents. For particular usages see the entry below.

Tłumaczenia dla hasła toward w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
vers lit
vers fig

toward w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła toward w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła toward w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

toward Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文