dos w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dos w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dos <pl dos> [do] RZECZOW. m (gén)

dos à dos lit
dos nageur COUT
se mettre qn à dos inf
I'm stuck! inf

Zobacz też sucre, plein, laine, cuiller

rock

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYMIOT.

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYSŁ.

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

II.laine <pl laine> [lɛn] RZECZOW. mf Kan

new wool Brit

cuiller, cuillère [kɥijɛʀ] RZECZOW. ż

dos-d'âne <pl dos-d'âne> [dodan] RZECZOW. m

gratte-dos <pl gratte-dos> [ɡʀatdo] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła dos w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dos w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dos w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła dos w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dos nu inv
sac m à dos
sac m a dos
dos m

dos Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文