dedans w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dedans w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.dedans [dədɑ̃] PRZYSŁ. (à l'intérieur)

III.dedans [dədɑ̃] RZECZOW. m

I.au-dedans [odədɑ̃] PRZYSŁ. lit, fig

là-dedans [lad(ə)dɑ̃] PRZYSŁ.

y en a là-dedans! inf

par-dedans [paʀdədɑ̃] PRZYSŁ. (par l'intérieur)

I.rentre-dedans <pl rentre-dedans> [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang RZECZOW. m

II.rentre-dedans [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła dedans w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dedans w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dedans w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.dedans [d(ə)dɑ̃] RZECZOW. m sans pl

là-dedans [lad(ə)dɑ̃] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dedans w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dedans Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文