head-on w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła head-on w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.head-on [Brit ˌhɛdˈɒn, Am ˈhɛd ˈˌɑn] PRZYMIOT. lit

II.head-on [Brit ˌhɛdˈɒn, Am ˈhɛd ˈˌɑn] PRZYSŁ.

I.tackle [Brit ˈtak(ə)l, Am ˈtæk(ə)l] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła head-on w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bras-le-corps <à bras-le-corps> [abʀalkɔʀ] PRZYSŁ.

I.front|al (frontale) <mpl frontaux> [fʀɔ̃tal, o] PRZYMIOT.

collision [kɔlizjɔ̃] RZECZOW. ż

Zobacz też sueur

head-on w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła head-on w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła head-on w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

frontal(e) <-aux> [fʀɔ̃tal, o] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

head-on Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文