soaked w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soaked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.soak up CZASOW. [Brit səʊk -, Am soʊk -] (soak [sth] up, soak up [sth])

II.soak off CZASOW. [Brit səʊk -, Am soʊk -] (soak [sth] off, soak off [sth])

I.soak out CZASOW. [Brit səʊk -, Am soʊk -] (soak out)

II.soak out CZASOW. [Brit səʊk -, Am soʊk -] (soak [sth] out, soak out [sth])

Tłumaczenia dla hasła soaked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

soaked w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soaked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła soaked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

soaked Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文